Escola al Velòdrom d’Horta de Barcelona


A partir d’aquest mes d’abril del 2021 comencem un nou projecte amb un altre lloc habitual d’entrenament al Velòdrom d’Horta de Barcelona.

Comencem amb entrenaments Dilluns i Divendres de 18 a 19:30, i esperem ampliar els dies a partir del curs vinent.

Ja pots trobar el teu full d’inscripció a continuació:

INSCRIPCIÓ TRIAL ABANTWINS VELÒDROM